Realizácia

Aktuálne

Pristupujeme k podpisu rezervačných zmlúv

Postup financovania

*Úhrada poplatku až po právoplatnom územnom rozhodnutí

Harmonogram realizácie

Október 2023

Príprava projektovej dokumentácie

Zrealizované

Október 2023

November 2023

Projekt pre územné rozhodnutie

November 2023

Február 2024

Vizualizácia interiéru

Zrealizované

Pozrite si galériu

Február 2024

Marec 2024

Územné rozhodnutie

V procese schvaľovania

Marec 2024

Apríl 2024

Stavebné povolenie

Apríl 2024

Máj 2024

Výkopové práce a prekládka elektrického stĺpa

Máj 2024

Jún 2024

Realizácia stavby

Jún 2024

Koniec roka 2024/Začiatok roka 2025

Koniec výstavby

Koniec roka 2024/Začiatok roka 2025

Napíšte nám